Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Marzena Górniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą _____________________ z siedzibą w Rzeszowie, ul.___________________.

I. Podstawa zakres i cel przetwarzania danych osobowych

1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zwykłe (imię, nazwisko, adres, nr tel., email, ponieważ są one niezbędne w celu zawarcia umowy. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
2. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe określone powyżej na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania ewentualnych sporów dotyczących świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
3. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji dotyczących nowości i promocji (newsletter) przetwarzam Państwa dane osobowe zwykłe w postaci adresu email.
4. Celem przetwarzania Państwa Danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy sprzedaży, a w przypadku newslettera przesyłanie informacji o nowościach i promocjach które znajdują się w naszej ofercie.

II. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być hostingodawcy, firmy zajmujące się księgowością oraz kurierzy lub firmy dostawcze.
III. Czas przetwarzania danych osobowych
1. Państwa dane osobowe podane w związku z zawartą umową będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, jak również po jej ustaniu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. W przypadku gdy zostanie wystawiona faktura Vat Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat ze względu na wymogi podatkowe i rachunkowe.
3. Państwa dane osobowe podane w zgodzie na przesłanie newslettera przetwarzane będą do dnia wycofania przez Państwa zgody.

IV Prawa osoby której dane dotyczą

1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkie wnioski dotyczące wskazanych powyżej praw prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych.
2. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V Konsekwencje niepodania danych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych umowa niestety nie będzie mogła być zrealizowana.
2. Wyrażenie zgody oraz podanie danych osobowych w stosunku do przesyłania Państwu newslettera jest całkowicie dobrowolna, w przypadku jej niewyrażenia nie będą Państwo otrzymywać żadnych informacji dotyczących nowości i promocji oferowanych przeze mnie.

VI Profilowanie

1. Państwa dane nie są profilowane przez nas w sposób zautomatyzowany.